Articole în reviste indexate ISI și ERIH

Articole în reviste indexate BDI

Articole în reviste

neindexate

2020
Scientific Papers in Indexed Journals

 

Mihaela Bedecean: Istorie și cultură germană în fondul de carte al Bibliotecii Institutului de Istorie din Cluj-Napoca în perioada interbelică. In: „Anuarul Institutului de Istorie «G.Barițiu»” 2020.

 

Veronica Câmpian: The Banat Calendar Press in the Interwar Period (1918-1938): A Source of Education and Cultural Awareness. În: „Studia UBB Ephemerides” 2020.

Andrei Corbea Hoişie: The poetry of Paul Celan and the Bukovinian Exceptionalism. In: „Transylvanian Review” 2020.

Andrei Corbea Hoişie: Czernowitzer deutschsprachige Presse vor und nach dem 1. Weltkrieg. In: „Journal of Austrian Studies” 2020.

Andrei Corbea-Hoişie: Între „perdanții“ Unirii Bucovinei cu România: profesorul Eugen Ehrlich. In: „Historia Universitatis Iassiensis” 2020.

Andrei Corbea Hoişie: Evreii bucovineni la 1918: opțiuni și constrîngeri identitare. In; „Arhiva Moldovei” 2020.

 

Flavius Solomon: Reglementări postbelice în mișcare. Un memoriu din anul 1918 pentru o autonomie germană în nordul Mării Negre. In: „Archiva Moldaviae” 2020.

Laura Laza: The Cultura-Magazine (1924) in Cluj and the Romanian-german cultural transfer. În: „Journal of Romanian Literary Studies” 2020.

Casia Zaharia: Dicţionare român-germane şi german-române în Biblioteca Centrală Universitară din Iaşi, în perioada 1900-1950*.In: „Analele Universității „Dunărea de Jos” din Galați” 2020.

Iulia Zup: Vereinsleben der deutschen Minderheit in Rumänien zur Zeit der Weimarer Republik. Kulturelle und wissenschaftliche Vereine. In: „Transylvanian Review” 2020.

2019

Veronica Câmpian: Die siebenbürgische Kalender-Presse in der Zwischenkriegszeit (1918-1938): ein Mittel zur Allgemeinbildung und Kulturvermittlung, in: „Journal of Romanian Literary Studies“, Nr. 19/2019, pag. 615-625 (indexare ErihPlus).

Andrei Corbea-Hoișie: "Im Besitz des Propagandaministeriums". "Czernowitzer Deutsche Tagespost" im Jahre 1937, în “ME.dok.Media-History-Communication”, ISSNȘ 2601-503X (indexare Copernicus) 

Daniela-Elena Vladu: Sextil Puşcariu – un lingvist format ȋn Occident, ȋn: Boldea, Iulian (Ed.) „Journal of Romanian Literary Studies”, Nr. 19/2019, ISSN 2248-3004 pag. 219-225 (indexare ErihPlus).

Casia Zaharia: Frazeologisme cu trimitere la limbajul juridic în română şi germană, in: „Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al. I.Cuza” din Iaşi”, seria Ştiinţe juridice, tomul LXV/I, 2019, ISSN: 1221‐8464, p.95-100.

Casia Zaharia: The Romanian and German Cultural Features in Phraseology, in "Journal of Romanian Literary Studies", vol 19/2019, (E-ISSN : 2248-3004) (indexare ERIH-Plus) pp. 1306-1310;

Iulia Elena Zup: Europe’s ‘Multicentric Language Policy’ and Legal Translations, in: Analele Stiitifice ale Universitatii "Al. I. Cuza" Iasi, Stiinte Juridice, no. LXV, BDI Heinonline și CEEOL, ed. by Zup Iulia Elena, Ciobaca Carmen, B+, Editura Universitatii Alexandru Ioan Cuza din Iași, 2019.