Articole în reviste indexate ISI și ERIH

Articole în reviste indexate BDI

Articole în reviste

neindexate

2019
Scientific Papers in Indexed Journals

 

Veronica Câmpian: Die siebenbürgische Kalender-Presse in der Zwischenkriegszeit (1918-1938): ein Mittel zur Allgemeinbildung und Kulturvermittlung, in: „Journal of Romanian Literary Studies“, Nr. 19/2019, pag. 615-625 (indexare ErihPlus).

Andrei Corbea-Hoișie: Die Czernowitzer deutschsprachige Presse vor und nach dem ersten Weltkrieg, în: “Journal of Austrian Studies” (acceptat spre publicare)

 

Andrei Corbea-Hoișie: "Im Besitz des Propagandaministeriums". "Czernowitzer Deutsche Tagespost" im Jahre 1937, în “ME.dok.Media-History-Communication”, ISSNȘ 2601-503X (indexare Copernicus) (acceptat spre publicare)

 

Andrei Corbea-Hoișie: Evreii bucovineni la 1918: opțiuni și constrângeri identitare, în “Arhiva Moldovei”, ISSN online: 2558 – 8370

(acceptat spre publicare)

Daniela-Elena Vladu: Sextil Puşcariu – un lingvist format ȋn Occident, ȋn: Boldea, Iulian (Ed.) „Journal of Romanian Literary Studies”, Nr. 19/2019, ISSN 2248-3004 pag. 219-225 (indexare ErihPlus).

Casia Zaharia: Frazeologisme cu trimitere la limbajul juridic în română şi germană, in: „Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al. I.Cuza” din Iaşi”, seria Ştiinţe juridice, tomul LXV/I, 2019, ISSN: 1221‐8464, p.95-100.

Casia Zaharia: The Romanian and German Cultural Features in Phraseology, in "Journal of Romanian Literary Studies", vol 19/2019, (E-ISSN : 2248-3004) (indexare ERIH-Plus) pp. 1306-1310;

Iulia Elena Zup: Europe’s ‘Multicentric Language Policy’ and Legal Translations, in: Analele Stiitifice ale Universitatii "Al. I. Cuza" Iasi, Stiinte Juridice, no. LXV, BDI Heinonline și CEEOL, ed. by Zup Iulia Elena, Ciobaca Carmen, B+, Editura Universitatii Alexandru Ioan Cuza din Iași, 2019.