Articole în reviste indexate ISI și ERIH

Articole în reviste indexate BDI

Articole în reviste

neindexate

2019
Articole in reviste indexate

 

Veronica Câmpian: Die siebenbürgische Kalender-Presse in der Zwischenkriegszeit (1918-1938): ein Mittel zur Allgemeinbildung und Kulturvermittlung, in: „Journal of Romanian Literary Studies“, Nr. 19/2019, pag. 615-625 (indexare ErihPlus).

 

Augusta Costiuc Radosav: Yiddish Newspaper Landscape Bukowina. The Profile of the Yiddish Newspapers Issued in Bukowina in the Interwar Period, în “Studia Judaica 23” (2019).

 

Daniela Stanciu: Crearea unui tablou urban. Studiu de caz: Asociația pentru înfrumusețarea orașului Sibiu, în “Studia Universitatis Cibiniensis” ISSN: 1584-3165, 2019 (indexare ErihPlus).

Daniela-Elena Vladu: Sextil Puşcariu – un lingvist format ȋn Occident, ȋn: Boldea, Iulian (Ed.) „Journal of Romanian Literary Studies”, Nr. 19/2019, ISSN 2248-3004 pag. 219-225 (indexare ErihPlus).

Casia Zaharia: Frazeologisme cu trimitere la limbajul juridic în română şi germană, in: „Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al. I.Cuza” din Iaşi”, seria Ştiinţe juridice, tomul LXV/I, 2019, ISSN: 1221‐8464, p.95-100.

Iulia Elena Zup: Europe’s ‘Multicentric Language Policy’ and Legal Translations, in: Analele Stiitifice ale Universitatii "Al. I. Cuza" Iasi, Stiinte Juridice, no. LXV, BDI Heinonline și CEEOL, ed. by Zup Iulia Elena, Ciobaca Carmen, B+, Editura Universitatii Alexandru Ioan Cuza din Iași, 2019.

Articole in volume colective

Mihaela Aanei: “Flüchtling, Journalist und Dichter“. Paul Celan/ Petre Margul im Kriminalroman Internationale Zone von Milo Dor und Reinhard Federmann. In: Ana-Maria Pălimariu, Wolfgang Müller-Funk (Hg.): Narrative des Peripheren in posthabsburgischen Literaturen des zentral(ost)europäischen Raums, Jassyer Beiträge zur Germanistik XXII/ Contribuţii ieşene de germanistică XXII, Ed. Unversităţii „Al. I. Cuza“ Hartung-Gorre Verlag, Iași/ Konstanz 2019: S. 205-213.

Andrei Corbea-Hoişie: București – capitală a literaturii Diasporei germanofone bucovinene (1945-1947). În: "Migrații, politici de stat și identități culturale în spațiul românesc și european". Coord. Victor Spinei. București: Ed. Academiei Române, 2019 (ISBN: 978-973-27-3141-3). Vol. I: Ipostaze istorice ale mișcărilor de populație și modele identitare etnolingvistice actuale. Ed. Flavius Solomon, Alexandru-Laurențiu Cohal, Leonidas Rados (ISBN: 978-973-27-3142-0), p. 237-250.

Recenzii

Mihaela Aanei: Edith Silbermann: Czernowitz – Stadt der Dichter. Geschichte einer jüdischen Familie aus der Bukowina (1900-1948). Herausgegeben, dokumentiert und kommentiert von Amy-Diana Colin. Wilhelm Fink, Paderborn 2015. In: Ana-Maria Pălimariu, Wolfgang Müller-Funk (Hg.): "Narrative des Peripheren in posthabsburgischen Literaturen des zentral(ost)europäischen Raums", Jassyer Beiträge zur Germanistik XXII/ Contribuţii ieşene de germanistică XXII, Ed. Unversităţii „Al. I. Cuza“ / Hartung-Gorre Verlag, Iași/ Konstanz 2019: S. 248-251.