Capitole din cărți la edituri din străinătate

Book Chapters

Andrei Corbea-Hoişie: București – capitală a literaturii Diasporei germanofone bucovinene (1945-1947). În: "Migrații, politici de stat și identități culturale în spațiul românesc și european". Coord. Victor Spinei. București: Ed. Academiei Române, 2019 (ISBN: 978-973-27-3141-3). Vol. I: Ipostaze istorice ale mișcărilor de populație și modele identitare etnolingvistice actuale. Ed. Flavius Solomon, Alexandru-Laurențiu Cohal, Leonidas Rados (ISBN: 978-973-27-3142-0), p. 237-250.