Comunicări la manifestații științifice din țară

Comunicări la manifestații științifice din străinătate

National and International Conferences

2021

Andrei Corbea-Hoișie: Pe marginea unui poem timpuriu al lui Paul Celan.

Andrei Corbea-Hoișie: Paul Celan: „In meinem zerschossenen Knie“.

Adrian Vițalaru: Simion Mândrescu: between cultural affinities with Italy and the German intellectual formation.         

 

Adrian Vițalaru: Gheorghe Tașcă – ministru plenipotențiar al României în Germania (1930-1932).

 

Marian Hariuc: Republica de la Weimar și „propaganda culturală” franceză în România.

 

Ionuț Nistor & Marian Hariuc: Studenți din la universitățile Republicii de la Weimar în primii ani interbelici.

 

Nora Chelaru: Zwischen Südost- und Zentraleuropa: Klara Blums Frühwerk.

 

Nora Chelaru: „Fabrica de intrigi a Societății Națiunilor» – Aderarea Germaniei la Societatea Națiunilor reflectată în ziarele de limbă germană din România (septembrie 1926)”.

Nora Chelaru: „Identitatea bucovineană a scriitoarei Dusza Czara-Rosenkranz”.

Mihai-Ștefan Ceaușu: Situația învățământului primar în limba germană din Bucovina în primul deceniu după unire.    

Mihai Ștefan Ceaușu: Universitatea din Cernăuți: de la modelul cultural german la cel românesc, de sorginte franceză.        

Mihai-Ștefan Ceaușu: Imaginea ”germanilor” în cadrul comunității românești din Bucovina.

Mihaela Botnari: Imaginea germanului și a Germaniei în manualele școlare interbelice.

Ana-Maria Pălimariu: Vocea lui Tudor Vianu în 1933 în Germania prin intermediul „Revistei de Estetică şi Cercetare în Arte“.

Ana-Maria Pălimariu: Legal Translations from Romanian into German during the Weimar Republic.

Iulia Zup: Spațiul german în viziunea lui Constantin Rădulescu-Motru în perioada interbelică.

Marius Bălan: Statul de drept și libertatea învățământului religios.

Marius Bălan: Transformări structurale ale conceptului de constituție – câteva întrebări ale filosofiei dreptului,

Marius Bălan: Partidele politice între binele public și interesele private.

Flavius Solomon: Germanii în socio-demografia românească din perioada interbelică. Cazul Sabin Manuilă.

Ovidiu Buruiană: „Reprezentarea germanului și Germaniei după război în presa centrală românească. Studiu de caz: cotidianul Adevărul (1919-1922)”.      

Mihaela Bedecean: O pagină din istoria administraţiei locale a oraşului Timişoara.

Isabella Cîrlănaru: Imaginea celuilalt în Zwischen Grenzen und Zeiten de Heinrich Zillich.

Florian Kührer-Wielach: Democrația crizelor. Procesul de integrare a României între cele două războaie mondiale“.

Christian Schuster: „Fundamentare teoretică și metodologică despre imaginea «Celuilalt»”.

Ursula Wittstock: Bernhard Capesius în contextul Moderne Bücherei și Ostland.

Maria Stanciu: Germani, austrieci și germanitate. O perspectivă imagologică asupra alterității Germanului în anii 20 ai secolului trecut în sudul Transilvaniei.

Maria Stanciu: Săsoaica la începutul secolului al XX-lea: între spațiul public și loisir.

Olivia Spiridon: Presa timișoreană de limbă germană după încheierea Primului război mondial: negocieri de poziții ale șvabilor bănățeni. 

Olivia Spiridon: Centre ale culturii germane în România: Timişoara şi Sibiu; Scriitori germani originari din Banat: modele literare. Prezentare de schiță. 

Ana-Maria Minuț: Observații cu privire la unele dicționare româno-germane și germano-române din perioada 1918-1933.

Ion Lihaciu: Presa de limbă română în Bucovina Habsburgică.

Ion Lihaciu: Cu privire la receptarea literaturii române în două cotidiene germane. Czernowitzer Allgemeine Zeitung și Czernowitzer Morgenblatt (1918-1933).

Ion Lihaciu: Aspecte privitoare la istoricul cărţii germane din Bucovina.

Mădălina Tvardochlib: „Rădăuți: centru al culturii germane din Bucovina“.

Alina Bruckner: Virgil Madgearu sub influența ideilor economice din spațiul german. Studiu de caz asuspra lucrării ”Agrarianism, capitalism, imperialism”.

Iulia Petrin: Jiddische Bildung und Kultur in der Czernowitzer sozialdemokratischen Zeitung Vorwärts.

Iulia Petrin: „Von Thales bis Sigmund Freud“. Die Verbreitung der psychoanalytischen Literatur im Czernowitz der Zwischenkriegszeit.

2020

Marius Balan: Demnitatea umană în jurisprudenţa europeană / Human Dignity in the European Jurisprudence, prezentare oralã 2020.

 

Marius Balan: Paradigme politico-juridice interbelice şi protecţia minorităţilor naţionale, prezentare oralã 2020.

Marius Balan: Dialog juridic, percepții și influențe reciproce în literatura de drept public din România și Germania în anii 1918-1933, prezentare oralã 2020.

Andras Balogh: Limba și cultura germană în școlile cu predare de limbă maghiară, prezentare oralã 2020.

Mihaela Bedecean: Istorie și cultură germană în fondul de carte al Bibliotecii Institutului de Istorie din Cluj-Napoca în perioada interbelică, prezentare oralã 2020.

Mihaela Bedecean: Învățământul bănățean în limba germană în perioada interbelică. Contribuții arhivistice, prezentare oralã 2020.

Ovidiu Buruiană: „M-am gândit mult zilele acestea cum trebue să votez. Alegerile electorale din iulie 1932 și Partidul Național Liberal”, prezentare oralã 2020.

Ovidiu Buruiană: Despre elitele liberale în perioada interbelică. Formare și forme de manifestare, prezentare oralã 2020.

Mihai Ștefan Ceaușu: Germanii bucovineni în viața politică în primii ani de după Marea Unire, prezentare oralã 2020.

Mihai Ștefan Ceaușu: Considerații privind situația învățământului în limba germană din Bucovina, în primii ani de după unire, prezentare oralã 2020.

Nora Chelaru: Școlile și asociațiile culturale din Basarabia și Oficiul Cultural German din Sibiu, prezentare oralã 2020.

Nora Chelaru: „Dusza Czara-Rosenkranz – homo bucovinensis et civilis Romaniae”, prezentare oralã 2020.

Alexandra Chiriac: Interferențele româno-germane în ştiinţele reale şi naturale. Studiu de caz: analiza periodicelor de specialitate generale româneşti 1918-1933, prezentare oralã 2020.

Andrei Corbea-Hoisie: Despre poetica lui Paul Celan, la 100 de ani de la nașterea poetului, prezentare oralã 2020.

 

Andrei Corbea-Hoisie: Celans Mitte [Europas], prezentare oralã 2020

Andrei Corbea-Hoisie: Um Celans „rumänische Büffel“. Nochmals über die Entstehung des Gedichtes „Coagula“, prezentare oralã 2020.

Marian Hariuc: Studiul limbii germane în școlile particulare ale Vechiului Regat din primii ani interbelici, prezentare oralã 2020.

Marian Hariuc: Situația profesorilor de limbă germană din învățământul particular al Vechiului Regat în primii ani interbelici, prezentare oralã 2020.

Gheorghe Iacob: Unde a studiat elita României moderne? Locul Universităților cu predare în limba germană, prezentare oralã 2020.

Ion Lihaciu: Presa de limbă germană din Bucovina în timpul Primului Război Mondial, prezentare oralã 2020.

Ionuț Nistor: Învățământul particular în limba germană în România Vechiului Regat (1919-1933), prezentare oralã 2020.

Andreea Odoviciuc: Despre activitatea medicală românească și mobilitatea academică a studenților mediciniști români din perioada interbelică, prezentare oralã 2020.

Alexandra Pătrău: Studiu de caz. Seminarul Matematic „Al. Myller” - cultură germană în perioada interbelică: circuit de carte, conexiuni academice, publicații și referințe, prezentare oralã 2020.

Flavius Solomon: Reglementări postbelice în mișcare. Proiectul unei autonomii germane în nordul Mării Negre în anul 1918, prezentare oralã 2020.

Olivia Spiridon: Invatamantul la sasii transilvaneni si svabii banateni in primul deceniu de dupa Primul Razboi Mondial, prezentare orala 2020.

Daniela Stanciu: Loisir la inceput de secol XX in Transilvania. Comportament urban si eticheta sociala a sasilor sibieni, prezentare orala 2020.

Daniela Stanciu: Über Freizeit am Anfang des 20. jahrhunderts in der Doppelmonarchie Österreich-Ungarn. Tanzunterhaltungen und Öffentlichkeit in Temeswar und Hermannstadt, prezentare orala 2020.

Mădălina Tvardochlib: Constantin Narly. Viata si opera, prezentare oralã 2020.

Adrian Vițalaru: Un „germanist” în diplomație. Simion Mândrescu - ministru plenipotențiar al României în Albania (1925-1926), prezentare oralã 2020.

Adrian Vițalaru: O colaborare româno-germană în domeniul pedagogiei. Cazul Petru Ilcuș, prezentare oralã 2020.

Daniela Vladu: Theodor Capidan, unul dintre fondatorii "scolii lingvistice" din Cluj, prezentare orala, 2020.

Casia Zaharia: Perioada 1920-1930 în dicţionarele român-germane şi german-române în Biblioteca Centrală Universitară din Iaşi, prezentare oralã 2020.

Casia Zaharia: “Manual de limba germană” de Traian Bratu și Kart Kurt Klein, prezentare oralã 2020.

Casia Zaharia: Limba germană la graniţa de nord-est a României, prezentare oralã 2020.

Iulia Zup: Influențe germane asupra filosofiei moderne românești. Constantin Rădulescu-Motru și „Revista de filosofie”, prezentare oralã 2020.

2019

Veronica Câmpian: Ausführungen zur Pflege der sprachlichen Identität in der Kulturzeitschrift „Klingsor, Siebenbürgische Zeitschrift, prezentata in cadrul Conferinţei internaţionale: „Literature, Discourse and Multicultural Dialogue”, organizată de  Institutul de cercetări socio-umane "Gheorghe Şincai" al Academiei Române din Târgul Mureș) 7-8.12.2019;

Mihai-Ștefan Ceaușu: Considerații privind situația germanilor și a limbii germane în Bucovina în primii ani de după unire prezentata la Simpozionul național cu participare internațională, organizat de Universitatea ”Ștefan cel Mare” împreună cu Muzeul Bucovinei din Suceava, 28-29.11.2019;

András F. Balogh: Die Rolle der Klausenburger Germanistik im rumäniendeutschen Literaturbetrieb 1919-2019, in cadrul seminarului: “Stadt- und Kulturgeschichte von Klausenburg/Cluj-Napoca/Kolozsvár”. Wochenendseminar in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis für siebenbürgische Landeskunde sowie der Babeş-Bolyai-Universität in der Bildungs- und Begegnungsstätte „Der Heiligenhof“, Bad Kissingen, 22.-24. November 2019.

Florian Kührer Wielach: Von Siegern und Verlierern - Gesellschaftlicher Wandel und Minderheitenschutz in Ungarn und Rumänien nach dem Ersten Weltkrieg, prezentată la Simpozionul: "Von Siegern und Verlierern, Haus des deutschen Ostens", 15.11.2019;

Mihaela Bedecean: Memoriile lui Koloman Müler: Timișoara la finalul Marelui Război, prezentata la Secţiunea: Istorie și Centenar (1919-2019), Simpozionul Internațional „Banatul – Istorie și multiculturalitate”, ediția XXIV (1996-2019), organizat de Universitatea „Eftimie Murgu” Reșița; Biblioteca Județeană „Paul Iorgovici” Caraș-Severin; Societatea/Fundația Română de Etnografie și Folclor din Voivodina; Institutul de Cultură al Românilor din Voivodina; Academia Română Filiala Timișoara, Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu”; Muzeul Voivodinei Novi Sad; Forumul Democratic al Germanilor din Caraș-Severin, 1 - 2 noiembrie 2019;

Daniela Stanciu: Coffee and Leisure during Belle Epoqué in Transylvania, prezentata in cadrul International conference “Histories of Food in Central-East Europe”, Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu, 24– 26 octombrie 2019;

Marius Nicolae Balan: Utilizarea limbii materne a minorităţilor naţionale în România interbelică – aspecte constituţionale şi legale, prezentată la conferinţa „Dimensiuni europene şi naţionale ale ştiinţei şi practicii dreptului”, secţiunea de Drept public, 25 octombrie 2019;

András F. Balogh: Nation building im Roman Die Glocken der Heimat (1910) von Adam Müller Guttenbrunn (Keynote speech), in cadrul conferintei internationale: „Ungarn als Gegenstand und Problem der fiktionalen Literatur (ca. 1550–2000)”, organizata de Ungarischen Akademie der Wissenschaften und am Geisteswissenschaftlichen Forschungszentrum, Budapest, 16.–19. Oktober 2019.

Andrei Corbea Hoişie: Visuelle Kodierung des neuen Kronlandes, prezentata in cadrul Conferinței internaționale „Die Geschichte der Bukowina nach dem Visual Turn, organizată de Institutul Bucovina al Universității din Augsburg, 17-19 octombrie 2019;

Daniela Stanciu: Kaffeekonsum als Kulturgut in Rumänien zwischen Belle Epoque und Kommunismus, prezentata in cadrul Sesiunii „Orașul și alimentația” Sibiu,  organizată de Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu, Comisia de Istorie a Orașelor din România, Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde Hermannstadt și Evangelische Akademie Siebenbürgen, 17–19 octombrie 2019;

Ursula Wittstock: Das Theater als dynamisches Netzwerk. Zum Zentrum-Peripherie-Modell am Beipiel der Hermannstaedter Theaters in den Jahren 1893-1913, prezentată la Conferința internațională "Das deutschsprachige Theater im Kontext europaeischer Kulturgeschichte: Traditionen - Wechselbeziehungen - Perspektiven", Cluj-Napoca, 13-13 octombrie 2019;

Mihaela Bedecean: Memorialistica șvabilor bănățeni despre Marele Război, prezentata la Secţiunea: Biserică, Societate, Memorie, din cadrul Conferinței Internaționale “1919 în Europa: între război și pace”, organizata de Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Academia Română Filiala Cluj-Napoca, Institutul de Istorie „George Barițiu” Academia Română, Filiala Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvane, 9 - 11 octombrie 2019;

 

Ovidiu Buruiană: Stabilirea vinovăţiilor în Războiul întregirii: Politică şi discurs în cazul liberalilor români în primul deceniu interbelic, în cadrul conferinţei internaţionale “1919 în Europa. Între război şi pace”, Universitatea Babeş-Bolyai, Centrul de Studii Transilvane, Institutul de Istorie George Bariţiu (Academica Română), Cluj-Napoca, 9-11 octombrie 2019;

Ioana Florea: Turnen und Sport in der deutschsprachigen Fachpublizistik um die Zeit des Ersten Weltkrieges, in Siebenbürgen, Banat und Bukowina, in cadrul conferintei „Das Jahr 1918 in der deutschsprachigen Presse des Habsburgerreichs/ Anul 1918 în presa de limbă germană din Imperiul Habsburgic”, organizată la Biblioteca Austria Bernhard Stillfried din Cluj, 9-10.10.2019;

Daniela Stanciu: Anul 1919 la Sibiu: între război și divertisment, prezentata in cadrul  Conferinței internaționale „1919 în Europa între război și pace”, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, 9 – 11 octombrie 2019;

Adrian Viţalaru: Relații politice și conexiuni militare între România și Cehoslovacia în anul 1919, în cadrul conferinței internaționale „1919 în Europa: între război și pace“, Cluj-Napoca, 9-11 octombrie 2019;

Marius Nicolae Balan: La loi comme expression de la volonté générale. Considérations sur les limites de la normativité des règles écrites, prezentată la conferinţa : „La crise de la loi contemporaine” organizată de Asociaţia Română de Drept Constituţional, Bucureşti, 4 octombrie 2019;

Andrei Corbea Hoişie: „Im Besitz des Reichspropagandaministeriums...“. »Czernowitzer Deutsche Tagespost« im Schicksaljahr 1937, prezentata in cadrul Conferinței internaționale „Von der »Selbsthilfe« zur Fremdsteuerung. Zur politischen Geschichte der Deutschen in Rumänien 1933–1938“ organizată de IKGS și Institutul pentru studierea problemelor minorităților naționale Cluj la „Casa libertății religioase“ din Cluj-Napoca, 25-26 septembrie 2019;

Daniela Stanciu: Alltag und Freizeitgestaltung bei den Siebenbürger Sachsen im Zeichen zunehmender Ideologisierung, prezentata in cadrul Internationale Tagung „Von der „Selbsthilfe“ zur Fremdsteuerung. Zur politischen Geschichte der Deutschen in Rumänien. 1933 – 1938“, Cluj-Napoca, organizată de IKGS München și ISPMN Cluj-Napoca, 25-26 septembrie 2019;

 

Ovidiu Buruiană: “Glasul Bucovinei” şi integrarea unei regiuni în statul român (1918-1919), în cadrul Colocviului naţional “Unirea Bucovinei cu România. Aspecte interne şi internaţionale (1918-1919)”, prilejuit de manifestarea “Centenarul Tratatului de pace între Puterile Aliate şi Austria, prin care e recunoscută Unirea Bucovinei cu România”, Iaşi, 10 septembrie 2019;

 

Mihai-Ștefan Ceaușu: Hotarele Bucovinei de la Moțiunea de unire cu România, la Tratatul de la Saint Germain, prezentata la Dezbaterea științifică ”Centenarul Tratatului de Pace între Puterile Aliate și Austria, prin care e recunoscută unirea Bucovinei cu România”, organizata de Universitatea ”Al. I. Cuza”, Primăria Municipiului Iași, Biblioteca Centrală Universitară ”Mihai Eminescu”, 10 septembrie 2019;

Andrei Corbea Hoişie: Între „perdanții“ Unirii Bucovinei cu România: profesorul Eugen Ehrlich, prezentata in cadrul Colocviului „Centenarul Tratatului de pace între puterile aliate și Austria“ organizat la BCU Iași de Primăria Iași și Facultatea de istorie a Universității „Alexandru Ioan Cuza“, 10 septembrie 2019;

 

Adrian Viţalaru: Câteva considerații despre activitatea „reprezentanților Bucovinei” la Conferința de pace (1919-1920), în cadrul conferinței „Centenarul Tratatului de pace între Puterile Aliate și Austria“, Iași, 10 septembrie 2019;

 

Andra Cioltan Drăghiciu, Daniela Stanciu: Romania and Hungary 100 Years later, prezentata in cadrul Conferintei international: “Virtual Exchange of the European Policy Experiment ”EVALUATE”, University of Léon, Spania, 4–6 septembrie 2019;

Andrei Corbea Hoişie: Modelul cultural german la „Junimea” (Keynote speech), prezentat in cadrul celui de-al 16-lea Colocviu anual al Asociației de literatură generală și comparată din România cu tema „Modelul german în cultura română“ la Universitatea „Lucian Blaga“ din Sibiu, 10-13 iulie 2019;

Mihai-Ștefan Ceaușu: Recunoașterea unirii Bucovinei cu România în dezbaterea Conferinței Păcii (1919-1920), prezentata la Conferința internațională ”Contribuția armatei române și a elitelor la apărarea și recunoașterea internațională a Marii Uniri (1919-1920)”, organizat de Statul Major al Apărării, Filiala Iași a Muzeului Militar Național ”Regele Ferdinand”, 20-22 iunie 2019;

Gheorghe Iacob: Rolul elitei in realizarea României Mari, prezentată la Conferința internațională ”Contribuția armatei române și a elitelor la apărarea și recunoașterea internațională a Marii Uniri (1919-1920)”, organizat de Statul Major al Apărării, Filiala Iași a Muzeului Militar Național ”Regele Ferdinand”, 20-22 iunie 2019;

András F. Balogh: Die Anfänge der Klausenburger Germanistik (Începuturile germanisticii din Cluj), in cadrul conferinţei aniversare de Centenar a Departamentului de Limba şi Literatura Germană / UBB: Germanistik im Spiegel: Wege und Umwege einer Wissenschaft, Cluj-Napoca, 13-14.06.2019;

 

Andrei Corbea Hoişie: București – capitală a literaturii Diasporei germanofone bucovinene (1945-1947), prezentata in cadrul Conferinței internaționale „Migrație și identitate în spațiul cultural românesc“ la Universitatea „Lucian Blaga“ din Sibiu, 23-35 mai 2019;

Casia Zaharia: Specificul cultural român şi german în frazeologie, in cadrul Conferinţei internaţionale “Globalization, Intercultural Dialogue And National Identity - ediţia a şasea (GIDNI 6), Tg.Mureş, 25 mai 2019;

Rudolf Gräf: Trianon şi urmările lui pentru minoritatea germană din România, in cadrul conferintei internationale organizate de  Accademia Di Studi Italo – Tedeschi, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Kommission für Neuere Geschichte Österreichs, Leopold-Franzens-Universität Innsbruck, Meran/Merano 16.-18. Mai 2019;

Kurt Scharr, Brigitte Mazohl: Die Pariser Friedensverträge 1919/20 und ihre Folgen, in cadrul conferintei international, organziata de Accademia Di Studi Italo – Tedeschi, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Kommission für Neuere Geschichte Österreichs, Leopold-Franzens-Universität Innsbruck, Meran/Merano 16.-18. Mai 2019;

Daniela Stanciu: Freizeitgestaltung deutscher städtischen Eliten vor und während des Ersten Weltkriegs in Hermannstadt (Sibiu) und Temeswar (Timisoara) (1900–1920) im Spiegel der zeitgenössischen Presse, prezentata in cadrul „Fünftes Admoni-Kolloquium”, Cluj-Napoca, 09-11 mai 2019;

Casia Zaharia: Frazeologisme cu trimitere la limbajul juridic în română şi germane, in cadrul Conferintei internationale

“Legal translation – interdisciplinary perspectives”, Iaşi, 9 mai 2019;

Iulia Elena Zup: Interdisciplinary perspectives on legal translations, prezentata la Conferința internațională Legal translations – interdisciplinary perspectives, “Al. I. Cuza” Univ. Iași, 9-10.05.2019;

András F. Balogh: Granițele externe ale literaturii de expresie germană din Bucovina, în cadrul conferinţei „Terra Iudaica. Perspective literare, culturale și istorice asupra constelației evreiești din Bucovina și Galiția“, Universitatea „Al. I. Cuza“, Iasi,  5-6-aprilie 2019 la Iași;

Ion Lihaciu: Începuturile presei evreiești din România, în cadrul conferinţei „Terra Iudaica. Perspective literare, culturale și istorice asupra constelației evreiești din Bucovina și Galiția“, Universitatea „Al. I. Cuza“, Iasi,  5-6-aprilie 2019 la Iași;

Ovidiu Buruiană: Activitatea lui Dimitrie Gusti ca profesor la Universitatea din Iaşi, în cadrul colocviului naţional “Începuturile sociologiei româneşti şi moştenirea lui Dimitrie Gusti”, prilejuit de Centenarul “Arhivei pentru Ştiinţă şi Reformă Socială”, Iaşi, 1 aprilie 2019;

Andrei Corbea Hoişie: Evreii din Bucovina la 1918: recunoaștere «națională» și/sau emancipare?, prezentata in cadrul Conferinței publice la Societatea de Studii Istorice din România, Iași, 28 februarie 2019;

Rudolf Gräf: Germanii din Banat şi Unirea din 1918, in cadrul conferintei organizate la Biblioteca Alexander Tietz, Reșița, 12 februarie 2019;

Rudolf Gräf: Germanii din Banat şi Unirea din 1918. Aşteptări, direcţii, realizări, in cadrul conferintei organizate de Liceul

Stephan Ludwig Roth, Mediaş, 19 ianuarie 2019;