Comunicări la manifestații științifice din țară

Comunicări la manifestații științifice din străinătate

National and International Conferences

 

Veronica Câmpian: Ausführungen zur Pflege der sprachlichen Identität in der Kulturzeitschrift „Klingsor, Siebenbürgische Zeitschrift, prezentata in cadrul Conferinţei internaţionale: „Literature, Discourse and Multicultural Dialogue”, organizată de  Institutul de cercetări socio-umane "Gheorghe Şincai" al Academiei Române din Târgul Mureș) 7-8.12.2019;

Mihai-Ștefan Ceaușu: Considerații privind situația germanilor și a limbii germane în Bucovina în primii ani de după unire prezentata la Simpozionul național cu participare internațională, organizat de Universitatea ”Ștefan cel Mare” împreună cu Muzeul Bucovinei din Suceava, 28-29.11.2019;

András F. Balogh: Die Rolle der Klausenburger Germanistik im rumäniendeutschen Literaturbetrieb 1919-2019, in cadrul seminarului: “Stadt- und Kulturgeschichte von Klausenburg/Cluj-Napoca/Kolozsvár”. Wochenendseminar in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis für siebenbürgische Landeskunde sowie der Babeş-Bolyai-Universität in der Bildungs- und Begegnungsstätte „Der Heiligenhof“, Bad Kissingen, 22.-24. November 2019.

Florian Kührer Wielach: Von Siegern und Verlierern - Gesellschaftlicher Wandel und Minderheitenschutz in Ungarn und Rumänien nach dem Ersten Weltkrieg, prezentată la Simpozionul: "Von Siegern und Verlierern, Haus des deutschen Ostens", 15.11.2019;

Mihaela Bedecean: Memoriile lui Koloman Müler: Timișoara la finalul Marelui Război, prezentata la Secţiunea: Istorie și Centenar (1919-2019), Simpozionul Internațional „Banatul – Istorie și multiculturalitate”, ediția XXIV (1996-2019), organizat de Universitatea „Eftimie Murgu” Reșița; Biblioteca Județeană „Paul Iorgovici” Caraș-Severin; Societatea/Fundația Română de Etnografie și Folclor din Voivodina; Institutul de Cultură al Românilor din Voivodina; Academia Română Filiala Timișoara, Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu”; Muzeul Voivodinei Novi Sad; Forumul Democratic al Germanilor din Caraș-Severin, 1 - 2 noiembrie 2019;

Daniela Stanciu: Coffee and Leisure during Belle Epoqué in Transylvania, prezentata in cadrul International conference “Histories of Food in Central-East Europe”, Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu, 24– 26 octombrie 2019;

Marius Nicolae Balan: Utilizarea limbii materne a minorităţilor naţionale în România interbelică – aspecte constituţionale şi legale, prezentată la conferinţa „Dimensiuni europene şi naţionale ale ştiinţei şi practicii dreptului”, secţiunea de Drept public, 25 octombrie 2019;

András F. Balogh: Nation building im Roman Die Glocken der Heimat (1910) von Adam Müller Guttenbrunn (Keynote speech), in cadrul conferintei internationale: „Ungarn als Gegenstand und Problem der fiktionalen Literatur (ca. 1550–2000)”, organizata de Ungarischen Akademie der Wissenschaften und am Geisteswissenschaftlichen Forschungszentrum, Budapest, 16.–19. Oktober 2019.

Andrei Corbea Hoişie: Visuelle Kodierung des neuen Kronlandes, prezentata in cadrul Conferinței internaționale „Die Geschichte der Bukowina nach dem Visual Turn, organizată de Institutul Bucovina al Universității din Augsburg, 17-19 octombrie 2019;

Daniela Stanciu: Kaffeekonsum als Kulturgut in Rumänien zwischen Belle Epoque und Kommunismus, prezentata in cadrul Sesiunii „Orașul și alimentația” Sibiu,  organizată de Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu, Comisia de Istorie a Orașelor din România, Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde Hermannstadt și Evangelische Akademie Siebenbürgen, 17–19 octombrie 2019;

Ursula Wittstock: Das Theater als dynamisches Netzwerk. Zum Zentrum-Peripherie-Modell am Beipiel der Hermannstaedter Theaters in den Jahren 1893-1913, prezentată la Conferința internațională "Das deutschsprachige Theater im Kontext europaeischer Kulturgeschichte: Traditionen - Wechselbeziehungen - Perspektiven", Cluj-Napoca, 13-13 octombrie 2019;

Mihaela Bedecean: Memorialistica șvabilor bănățeni despre Marele Război, prezentata la Secţiunea: Biserică, Societate, Memorie, din cadrul Conferinței Internaționale “1919 în Europa: între război și pace”, organizata de Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Academia Română Filiala Cluj-Napoca, Institutul de Istorie „George Barițiu” Academia Română, Filiala Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvane, 9 - 11 octombrie 2019;

 

Ovidiu Buruiană: Stabilirea vinovăţiilor în Războiul întregirii: Politică şi discurs în cazul liberalilor români în primul deceniu interbelic, în cadrul conferinţei internaţionale “1919 în Europa. Între război şi pace”, Universitatea Babeş-Bolyai, Centrul de Studii Transilvane, Institutul de Istorie George Bariţiu (Academica Română), Cluj-Napoca, 9-11 octombrie 2019;

Ioana Florea: Turnen und Sport in der deutschsprachigen Fachpublizistik um die Zeit des Ersten Weltkrieges, in Siebenbürgen, Banat und Bukowina, in cadrul conferintei „Das Jahr 1918 in der deutschsprachigen Presse des Habsburgerreichs/ Anul 1918 în presa de limbă germană din Imperiul Habsburgic”, organizată la Biblioteca Austria Bernhard Stillfried din Cluj, 9-10.10.2019;

Daniela Stanciu: Anul 1919 la Sibiu: între război și divertisment, prezentata in cadrul  Conferinței internaționale „1919 în Europa între război și pace”, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, 9 – 11 octombrie 2019;

Adrian Viţalaru: Relații politice și conexiuni militare între România și Cehoslovacia în anul 1919, în cadrul conferinței internaționale „1919 în Europa: între război și pace“, Cluj-Napoca, 9-11 octombrie 2019;

Marius Nicolae Balan: La loi comme expression de la volonté générale. Considérations sur les limites de la normativité des règles écrites, prezentată la conferinţa : „La crise de la loi contemporaine” organizată de Asociaţia Română de Drept Constituţional, Bucureşti, 4 octombrie 2019;

Andrei Corbea Hoişie: „Im Besitz des Reichspropagandaministeriums...“. »Czernowitzer Deutsche Tagespost« im Schicksaljahr 1937, prezentata in cadrul Conferinței internaționale „Von der »Selbsthilfe« zur Fremdsteuerung. Zur politischen Geschichte der Deutschen in Rumänien 1933–1938“ organizată de IKGS și Institutul pentru studierea problemelor minorităților naționale Cluj la „Casa libertății religioase“ din Cluj-Napoca, 25-26 septembrie 2019;

Daniela Stanciu: Alltag und Freizeitgestaltung bei den Siebenbürger Sachsen im Zeichen zunehmender Ideologisierung, prezentata in cadrul Internationale Tagung „Von der „Selbsthilfe“ zur Fremdsteuerung. Zur politischen Geschichte der Deutschen in Rumänien. 1933 – 1938“, Cluj-Napoca, organizată de IKGS München și ISPMN Cluj-Napoca, 25-26 septembrie 2019;

 

Ovidiu Buruiană: “Glasul Bucovinei” şi integrarea unei regiuni în statul român (1918-1919), în cadrul Colocviului naţional “Unirea Bucovinei cu România. Aspecte interne şi internaţionale (1918-1919)”, prilejuit de manifestarea “Centenarul Tratatului de pace între Puterile Aliate şi Austria, prin care e recunoscută Unirea Bucovinei cu România”, Iaşi, 10 septembrie 2019;

 

Mihai-Ștefan Ceaușu: Hotarele Bucovinei de la Moțiunea de unire cu România, la Tratatul de la Saint Germain, prezentata la Dezbaterea științifică ”Centenarul Tratatului de Pace între Puterile Aliate și Austria, prin care e recunoscută unirea Bucovinei cu România”, organizata de Universitatea ”Al. I. Cuza”, Primăria Municipiului Iași, Biblioteca Centrală Universitară ”Mihai Eminescu”, 10 septembrie 2019;

Andrei Corbea Hoişie: Între „perdanții“ Unirii Bucovinei cu România: profesorul Eugen Ehrlich, prezentata in cadrul Colocviului „Centenarul Tratatului de pace între puterile aliate și Austria“ organizat la BCU Iași de Primăria Iași și Facultatea de istorie a Universității „Alexandru Ioan Cuza“, 10 septembrie 2019;

 

Adrian Viţalaru: Câteva considerații despre activitatea „reprezentanților Bucovinei” la Conferința de pace (1919-1920), în cadrul conferinței „Centenarul Tratatului de pace între Puterile Aliate și Austria“, Iași, 10 septembrie 2019;

 

Andra Cioltan Drăghiciu, Daniela Stanciu: Romania and Hungary 100 Years later, prezentata in cadrul Conferintei international: “Virtual Exchange of the European Policy Experiment ”EVALUATE”, University of Léon, Spania, 4–6 septembrie 2019;

Andrei Corbea Hoişie: Modelul cultural german la „Junimea” (Keynote speech), prezentat in cadrul celui de-al 16-lea Colocviu anual al Asociației de literatură generală și comparată din România cu tema „Modelul german în cultura română“ la Universitatea „Lucian Blaga“ din Sibiu, 10-13 iulie 2019;

Mihai-Ștefan Ceaușu: Recunoașterea unirii Bucovinei cu România în dezbaterea Conferinței Păcii (1919-1920), prezentata la Conferința internațională ”Contribuția armatei române și a elitelor la apărarea și recunoașterea internațională a Marii Uniri (1919-1920)”, organizat de Statul Major al Apărării, Filiala Iași a Muzeului Militar Național ”Regele Ferdinand”, 20-22 iunie 2019;

Gheorghe Iacob: Rolul elitei in realizarea României Mari, prezentată la Conferința internațională ”Contribuția armatei române și a elitelor la apărarea și recunoașterea internațională a Marii Uniri (1919-1920)”, organizat de Statul Major al Apărării, Filiala Iași a Muzeului Militar Național ”Regele Ferdinand”, 20-22 iunie 2019;

András F. Balogh: Die Anfänge der Klausenburger Germanistik (Începuturile germanisticii din Cluj), in cadrul conferinţei aniversare de Centenar a Departamentului de Limba şi Literatura Germană / UBB: Germanistik im Spiegel: Wege und Umwege einer Wissenschaft, Cluj-Napoca, 13-14.06.2019;

 

Andrei Corbea Hoişie: București – capitală a literaturii Diasporei germanofone bucovinene (1945-1947), prezentata in cadrul Conferinței internaționale „Migrație și identitate în spațiul cultural românesc“ la Universitatea „Lucian Blaga“ din Sibiu, 23-35 mai 2019;

Casia Zaharia: Specificul cultural român şi german în frazeologie, in cadrul Conferinţei internaţionale “Globalization, Intercultural Dialogue And National Identity - ediţia a şasea (GIDNI 6), Tg.Mureş, 25 mai 2019;

Rudolf Gräf: Trianon şi urmările lui pentru minoritatea germană din România, in cadrul conferintei internationale organizate de  Accademia Di Studi Italo – Tedeschi, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Kommission für Neuere Geschichte Österreichs, Leopold-Franzens-Universität Innsbruck, Meran/Merano 16.-18. Mai 2019;

Kurt Scharr, Brigitte Mazohl: Die Pariser Friedensverträge 1919/20 und ihre Folgen, in cadrul conferintei international, organziata de Accademia Di Studi Italo – Tedeschi, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Kommission für Neuere Geschichte Österreichs, Leopold-Franzens-Universität Innsbruck, Meran/Merano 16.-18. Mai 2019;

Daniela Stanciu: Freizeitgestaltung deutscher städtischen Eliten vor und während des Ersten Weltkriegs in Hermannstadt (Sibiu) und Temeswar (Timisoara) (1900–1920) im Spiegel der zeitgenössischen Presse, prezentata in cadrul „Fünftes Admoni-Kolloquium”, Cluj-Napoca, 09-11 mai 2019;

Casia Zaharia: Frazeologisme cu trimitere la limbajul juridic în română şi germane, in cadrul Conferintei internationale

“Legal translation – interdisciplinary perspectives”, Iaşi, 9 mai 2019;

Iulia Elena Zup: Interdisciplinary perspectives on legal translations, prezentata la Conferința internațională Legal translations – interdisciplinary perspectives, “Al. I. Cuza” Univ. Iași, 9-10.05.2019;

András F. Balogh: Granițele externe ale literaturii de expresie germană din Bucovina, în cadrul conferinţei „Terra Iudaica. Perspective literare, culturale și istorice asupra constelației evreiești din Bucovina și Galiția“, Universitatea „Al. I. Cuza“, Iasi,  5-6-aprilie 2019 la Iași;

Ion Lihaciu: Începuturile presei evreiești din România, în cadrul conferinţei „Terra Iudaica. Perspective literare, culturale și istorice asupra constelației evreiești din Bucovina și Galiția“, Universitatea „Al. I. Cuza“, Iasi,  5-6-aprilie 2019 la Iași;

Ovidiu Buruiană: Activitatea lui Dimitrie Gusti ca profesor la Universitatea din Iaşi, în cadrul colocviului naţional “Începuturile sociologiei româneşti şi moştenirea lui Dimitrie Gusti”, prilejuit de Centenarul “Arhivei pentru Ştiinţă şi Reformă Socială”, Iaşi, 1 aprilie 2019;

Andrei Corbea Hoişie: Evreii din Bucovina la 1918: recunoaștere «națională» și/sau emancipare?, prezentata in cadrul Conferinței publice la Societatea de Studii Istorice din România, Iași, 28 februarie 2019;

Rudolf Gräf: Germanii din Banat şi Unirea din 1918, in cadrul conferintei organizate la Biblioteca Alexander Tietz, Reșița, 12 februarie 2019;

Rudolf Gräf: Germanii din Banat şi Unirea din 1918. Aşteptări, direcţii, realizări, in cadrul conferintei organizate de Liceul

Stephan Ludwig Roth, Mediaş, 19 ianuarie 2019;